Sut i gadw'r clo electronig yn lân

1. Cadwch yr edrychiad yn lân: ceisiwch beidio â gadael i ymddangosiad y clo gael ei staenio â staeniau a staeniau dŵr, yn enwedig peidiwch â gadael i sylweddau cyrydol gysylltu â'r clo, ac osgoi niweidio'r cotio ar wyneb y clo.

2. Glanhewch y llwch a'r baw mewn pryd: yn ogystal â glanhau'r staeniau ar wyneb y clo, mae angen glanhau'r llwch a'r baw ar ffenestr caffael olion bysedd y clo olion bysedd mewn pryd hefyd i osgoi effeithio ar sensitifrwydd cofnod olion bysedd.

3. Peidiwch â hongian pethau ar y handlen: handlen y clo yw'r rhan a ddefnyddir hiraf pan ddefnyddir y clo ar adegau cyffredin.Os oes gwrthrychau trwm yn hongian arno, mae'n hawdd niweidio cydbwysedd yr handlen, gan effeithio ar y defnydd o'r clo drws.

4. Hyd yn oed os caiff y batri ei ddisodli: mae angen batri ar y clo electronig, ac mae gan y batri fywyd gwasanaeth penodol.Pan fydd y batri yn isel, efallai na fydd y clo yn gweithio fel arfer.Felly, dylid gwirio'r batri yn rheolaidd ar adegau cyffredin.Os canfyddir bod y batri yn isel, dylid ei ddisodli mewn pryd.

5. Iro'r silindr clo yn rheolaidd: mae'r silindr clo yn dal i fod yn graidd i'r clo electronig, ac efallai na fydd hyblygrwydd y silindr clo mor dda ag o'r blaen ar ôl iddo gael ei ddefnyddio am gyfnod o amser.Felly, dylid ychwanegu rhywfaint o olew iro arbennig at y silindr clo yn rheolaidd, ond gall y silindr clo gynnal lefel uchel o hyblygrwydd.

Yr uchod yw sut i gynnal y clo electronig.Rwy'n gobeithio y bydd yn eich helpu.


Amser postio: Mehefin-15-2022