Cynnal a chadw clo smart bob dydd

Y dyddiau hyn, mae cloeon olion bysedd yn dod yn fwy a mwy poblogaidd.O westai a filas pen uchel i gymunedau cyffredin, mae cloeon olion bysedd wedi'u gosod.Fel cynnyrch uwch-dechnoleg, mae clo olion bysedd yn wahanol i gloeon traddodiadol.Mae'n gynnyrch sy'n integreiddio golau, trydan, peiriannau a chyfrifo.Defnyddir clo smart nid yn unig i agor y drws, ond hefyd y llinell amddiffyn gyntaf ar gyfer diogelwch cartref a'r warant sylfaenol o ddiogelwch teuluol.Er mwyn gwella swyddogaeth gwrth-ladrad clo drws gwrth-ladrad teulu, ni ddylid prynu clo smart yn unig, ond hefyd mae cynnal a chadw dyddiol yn bwysig iawn.Felly, beth ddylid rhoi sylw iddo wrth gynnal a chadw cloeon smart bob dydd?

1. Peidiwch â sychu'r clo gyda dŵr a hylif llidus.Mae tabŵ mawr ar gyfer unrhyw gynnyrch electronig, hynny yw, os bydd dŵr yn mynd i mewn, efallai y bydd yn cael ei sgrapio.Nid yw cloeon deallus yn eithriad.Bydd cydrannau electronig neu fyrddau cylched mewn cynhyrchion electronig.Mae angen i'r cydrannau hyn fod yn ddiogel rhag dŵr.Dylid osgoi'r hylifau hyn.Bydd cyswllt â'r hylifau hyn yn newid sglein panel cragen y clo smart, felly ceisiwch beidio â defnyddio'r hylifau cythruddo hyn i sychu.Er enghraifft, ni all dŵr â sebon, glanedydd a chynhyrchion glanhau eraill gael gwared ar y llwch sydd wedi cronni ar wyneb y clo smart yn effeithiol, ac ni allant dynnu'r gronynnau tywod silica cyn eu sgleinio.Ar ben hynny, oherwydd eu bod yn gyrydol, byddant yn niweidio wyneb y clo smart ac yn tywyllu paent y clo olion bysedd smart.Ar yr un pryd, os bydd dŵr yn treiddio i mewn i'r corff clo, bydd hefyd yn arwain at gylched byr neu atal gweithrediad y clo, gan leihau ei fywyd gwasanaeth.

2. Peidiwch â disodli batri'r clo olion bysedd smart ar amledd uchel.Mae cyfarwyddiadau llawer o gloeon cyfrinair olion bysedd smart yn dweud y gellir disodli'r batri i atal y clo rhag rhedeg allan o bŵer, gan arwain at lawer o bobl yn gwneud camgymeriadau.Mae gwerthwr y ffatri clo olion bysedd smart yn gwybod y gellir disodli'r clo cyfrinair olion bysedd smart dim ond pan fydd y pŵer yn arbennig o isel, gan achosi i gyfaint brydlon y clo cyfrinair olion bysedd smart fod allan o bŵer, yn hytrach na disodli'r batri yn ôl ewyllys.Mae hyn oherwydd bod y clo yr un peth â'r ffôn symudol.Rhaid i swyddogaeth batri gwrdd â galw cyflenwad pŵer y clo.Os caiff ei ddisodli drwy'r amser, bydd y defnydd pŵer yn dod yn gyflymach na'r gwreiddiol ac yn byrhau ei oes gwasanaeth.Yn ogystal, er mwyn cadw'r clo olion bysedd smart wedi'i wefru'n llawn, mae rhai pobl yn disodli'r batri clo cyfrinair olion bysedd smart bob tair neu bum gwaith, neu'n ei ddefnyddio'n amhriodol, a fydd yn gwneud y clo smart yn llai gwydn.Mae angen cynnal a chadw unrhyw eitem, yn enwedig y clo smart fel cynnyrch electronig deallus.Defnyddir cloeon smart yn aml ym mywyd beunyddiol, sy'n gofyn inni dalu mwy o sylw i gynnal a chadw dyddiol.Wedi'r cyfan, mae'n ymwneud â diogelwch bywyd ac eiddo'r teulu cyfan.Nawr dylech chi wybod rhywbeth am gynnal a chadw cloeon smart bob dydd.Mewn gwirionedd, cyn belled nad ydych chi'n gwneud difrod artiffisial yn eich bywyd bob dydd ac yn defnyddio ac yn gofalu'n ofalus, mae bywyd gwasanaeth cloeon smart yn hir iawn.


Amser post: Chwefror-23-2022